Album 1199 Rouen kathedraal 1
De zeer bezienswaardige gotische kathedraal van Rouen in Noordwest Frankrijk     kerken  Kirchen  churches     >>>1200-2
1051368 Rouen kalthedraal gevel torens 070618
Image 1 of 30
1051368 Rouen kalthedraal gevel torens 070618
De Cathédrale Notre-Dame de Rouen (Nederlands: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Rouen) is een van de grootste en bekendste gotische kathedralen van Frankrijk. Men begon in de 13e eeuw met de bouw en deze werd in de 16e eeuw voltooid. In de 19e eeuw werd de kathedraal gerestaureerd en verfraaid en kreeg toen ook zijn 151 meter hoge gietijzeren spits van 740 ton (!!!), de hoogste kerktoren van Frankrijk, die in de wijde omtrek van Rouen te zien is. De kathedraal dient als zetel voor de aartsbisschop van Rouen. De rechter toren is de zgn. Tour de Beurre, ofwel de botertoren, zo genoemd naar de belasting op boter, die men betaalde. De lagere linkertoren is de Tour-Saint-Romain, genoemd naar de stadspatroon. Afmetingen: lengte binnen 137 m; breedte hoofdgevel 62 m; hoogte schip 28 m. Zie volgende foto's.
1051368 Rouen kathedraal gevel torens 070618
1051370 Rouen kalthedraal gevel portalen 070618
Image 2 of 30
1051370 Rouen kalthedraal gevel portalen 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens – hij was een vriend van abt Suger van Saint-Denis – om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Dit timpaan is vervaardigd door Jean des Aubaux. Boven het middenportaal is een wimberg aangebracht waarachter een 14e-eeuws roosvenster schuilgaat.
1051370 Rouen kathedraal gevel portalen 070618
1051372 Rouen kalthedraal gevel portalen 070618
Image 3 of 30
1051372 Rouen kalthedraal gevel portalen 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens – hij was een vriend van abt Suger van Saint-Denis – om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Dit timpaan is vervaardigd door Jean des Aubaux. Boven het middenportaal is een wimberg aangebracht waarachter een 14e-eeuws roosvenster schuilgaat.
1051372 Rouen kathedraal gevel portalen 070618
1051373 Rouen kalthedraal gevel portalen torens 070618
Image 4 of 30
1051373 Rouen kalthedraal gevel portalen torens 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens – hij was een vriend van abt Suger van Saint-Denis – om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Dit timpaan is vervaardigd door Jean des Aubaux. Boven het middenportaal is een wimberg aangebracht waarachter een 14e-eeuws roosvenster schuilgaat.
1051373 Rouen kathedraal gevel portalen torens 070618
1051373 Rouen kalthedraal gevel portalen torens 070618
Image 5 of 30
1051373 Rouen kalthedraal gevel portalen torens 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren.Zie andere foto's.
1051373 Rouen kathedraal gevel portalen torens 070618
1051378 Rouen kalthedraal gevel portalen beelden 070618
Image 6 of 30
1051378 Rouen kalthedraal gevel portalen beelden 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal rechts staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Nogal wat beelden zijn inmuddels verdwenen...Zie ook andere foto's.
1051378 Rouen kathedraal gevel portalen beelden 070618
1051379 Rouen kalthedraal Johannes-portaal 070618
Image 7 of 30
1051379 Rouen kalthedraal Johannes-portaal 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Enz. Bovenin dit timpaan de scène met Johannes de Dopesr, die onthoofd werd. Salome staat erbij te kijken.
1051379 Rouen kathedraal Johannes-portaal 070618
1051379a Rouen kalthedraal Johannes-portaal 070618
Image 8 of 30
1051379a Rouen kalthedraal Johannes-portaal 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Enz. Bovenin dit timpaan de scène met Johannes de Dopesr, die onthoofd werd. Salome staat erbij te kijken.
1051379a Rouen kathedraal Johannes-portaal 070618
1051381 Rouen kathedraal gevel middenportaal Sint Romanus beelden 070618
Image 9 of 30
1051381 Rouen kathedraal gevel middenportaal Sint Romanus beelden 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Zie andere foto's.
1051382 Rouen kalthedraal gevel portalen beelden 070618
Image 10 of 30
1051382 Rouen kalthedraal gevel portalen beelden 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal rechts staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Zie ook andere foto's.
1051382 Rouen kathedraal gevel portalen beelden 070618
1051385 Rouen kalthedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
Image 11 of 30
1051385 Rouen kalthedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren.Zie andere foto's.
1051385 Rouen kathedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
1051385a Rouen kalthedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
Image 12 of 30
1051385a Rouen kalthedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren.Zie andere foto's.
1051385a Rouen kathedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
1051385b Rouen kalthedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
Image 13 of 30
1051385b Rouen kalthedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren.Zie andere foto's.
1051385b Rouen kathedraal gevel portaal Sint Romanus timpaan boom Jesse 070618
1051387 Rouen kalthedraal gevel Stefanus-portaal steniging 070618
Image 14 of 30
1051387 Rouen kalthedraal gevel Stefanus-portaal steniging 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus rechts is de steniging van deze heilige te zien. Erg beschadigd, helaas. In de mandorla erboven de tronende Christus.
1051387 Rouen kathedraal gevel Stefanus-portaal steniging 070618
1051389 Rouen kalthedraal Stefanus-portaal steniging 070618
Image 15 of 30
1051389 Rouen kalthedraal Stefanus-portaal steniging 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus rechts is de steniging van deze heilige te zien. Erg beschadigd, helaas. In de mandorla erboven de tronende Christus.
1051389 Rouen kathedraal Stefanus-portaal steniging 070618
1051598 Rouen kalthedraal botertoren zuidzijde 070618
Image 16 of 30
1051598 Rouen kalthedraal botertoren zuidzijde 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. De grote kerken, die we in Frankrijk bezochten zijn wat het interieur betreft nogal sober en somber. De Franse revolutie is daar grotendeels schuldig aan. Eind 18e eeuw zijn veel kloosters, kruisgangen en ook kerken verwoest of ontmanteld. Richelieu!! Enz. Links de zgn. botertoren, de Tour de Beurre vanwege de belasting op boter tijdens de vastentiljd.
1051598 Rouen kathedraal botertoren zuidzijde 070618
1051600 Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Image 17 of 30
1051600 Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. Het portaal van de zuidelijke dwarsbeuk is het 'Portail de la Calende'. Het timpaan toont het lijden van Christus, de opstanding en de hemelvaart en het Pinksterfeest. Met tientallen kleine beelden van Bijbelse figuren erhom heen. En ook veel vierkante medaillons met Bijbelse taferelen.
1051600 Rouen kathedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
1051604 Rouen kalthedraal dwarsbeuk torens Portail de la Calende timpaan 070618
Image 18 of 30
1051604 Rouen kalthedraal dwarsbeuk torens Portail de la Calende timpaan 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. Het portaal van de zuidelijke dwarsbeuk is het 'Portail de la Calende'. Het timpaan toont het lijden van Christus, de opstanding en de hemelvaart en het Pinksterfeest. Met tientallen kleine beelden van Bijbelse figuren erhom heen.
1051604 Rouen kathedraal dwarsbeuk torens Portail de la Calende timpaan 070618
1051602 Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Image 19 of 30
1051602 Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. Het portaal van de zuidelijke dwarsbeuk is het 'Portail de la Calende'. Het timpaan toont het lijden van Christus, de opstanding en de hemelvaart en het Pinksterfeest. Met tientallen kleine beelden van Bijbelse figuren erhom heen.
1051602 Rouen kathedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
1051614 Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Image 20 of 30
1051614 Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. Het portaal van de zuidelijke dwarsbeuk is het 'Portail de la Calende'. Het timpaan toont het lijden van Christus, de opstanding en de hemelvaart en het Pinksterfeest. Met tientallen kleine beelden van Bijbelse figuren erhom heen.
1051614 Rouen kathedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
1051608 Rouen kalthedraal zuidelijke dwarsbeuk roosvenster 070618
Image 21 of 30
1051608 Rouen kalthedraal zuidelijke dwarsbeuk roosvenster 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. Het portaal van de zuidelijke dwarsbeuk is het 'Portail de la Calende'. Het timpaan toont het lijden van Christus, de opstanding en de hemelvaart en het Pinksterfeest. Met tientallen kleine beelden van Bijbelse figuren erhom heen.
1051608 Rouen kathedraal zuidelijke dwarsbeuk roosvenster 070618
1051614a Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Image 22 of 30
1051614a Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. Het portaal van de zuidelijke dwarsbeuk is het 'Portail de la Calende'. Het timpaan toont het lijden van Christus, de opstanding en de hemelvaart en het Pinksterfeest. Met tientallen kleine beelden van Bijbelse figuren erhom heen.
1051614a Rouen kathedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
1051614b Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Image 23 of 30
1051614b Rouen kalthedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. Het portaal van de zuidelijke dwarsbeuk is het 'Portail de la Calende'. Het timpaan toont het lijden van Christus, de opstanding en de hemelvaart en het Pinksterfeest. Met tientallen kleine beelden van Bijbelse figuren erhom heen.
1051614b Rouen kathedraal dwarsbeuk Portail de la Calende timpaan 070618
1030410a Rouen kalthedraal middenportaal timpaan 070618
Image 24 of 30
1030410a Rouen kalthedraal middenportaal timpaan 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens – hij was een vriend van abt Suger van Saint-Denis – om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Dit timpaan is vervaardigd door Jean des Aubaux. Boven het middenportaal is een wimberg aangebracht waarachter een 14e-eeuws roosvenster schuilgaat.
1030410a Rouen kathedraal middenportaal timpaan 070618
1030412 Rouen kalthedraal middenportaal beeldengroep 070618
Image 25 of 30
1030412 Rouen kalthedraal middenportaal beeldengroep 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens – hij was een vriend van abt Suger van Saint-Denis – om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Dit timpaan is vervaardigd door Jean des Aubaux. Boven het middenportaal is een wimberg aangebracht waarachter een 14e-eeuws roosvenster schuilgaat.
1030412 Rouen kathedraal middenportaal beeldengroep 070618
1030410 Rouen kathedraal middenportaal timpaan 070618
Image 26 of 30
1030410 Rouen kathedraal middenportaal timpaan 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens, niet zo ver hier vandaan. In 1145 besloot Hugo van Amiens – hij was een vriend van abt Suger van Saint-Denis – om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Deze werd aan het einde van de 12e eeuw opgetrokken en is pas in de 15e eeuw voltooid. De twee portalen van de zijbeuken komen uit de 12e eeuw. Het rechterportaal is gewijd aan Sint-Stefanus, het linkerportaal is gewijd aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist met de onthoofding van Joh. d. D. Op het portaal van Sint-Stephanus is de steniging van deze heilige te zien. Het middenportaal, dat gewijd is aan Sint-Romanus, stamt uit de 16e eeuw. Op het timpaan van dit portaal staat de Boom van Jesse afgebeeld die omringd is door 356 figuren. Dit timpaan is vervaardigd door Jean des Aubaux. Boven het middenportaal is een wimberg aangebracht waarachter een 14e-eeuws roosvenster schuilgaat.
1030410 Rouen kathedraal middenportaal timpaan 070618
1051403 Rouen kalthedraal interieur zuilen gewelf kapitelen 070618
Image 27 of 30
1051403 Rouen kalthedraal interieur zuilen gewelf kapitelen 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. De grote kerken, die we in Frankrijk bezochten zijn wat het interieur betreft nogal sober en somber. De Franse revolutie is daar grotendeels schuldig aan. Eind 18e eeuw zijn veel kloosters, kruisgangen en ook kerken verwoest of ontmanteld. Richelieu!! Jammer. Maar logisch als de 'kerk' staat aan de kant van de adel en de rijken. Fraaie gewelven met dikke zuilen met veel lisenen, (smalle ronde zuilen ertegenaan) en op drie hoogtes kapitelen met mens- en dierhoofden.
1051403 Rouen kathedraal interieur zuilen gewelf kapitelen 070618
1051403a Rouen kalthedraal interieur zuilen gewelf kapitelen 070618
Image 28 of 30
1051403a Rouen kalthedraal interieur zuilen gewelf kapitelen 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. De grote kerken, die we in Frankrijk bezochten zijn wat het interieur betreft nogal sober en somber. De Franse revolutie is daar grotendeels schuldig aan. Eind 18e eeuw zijn veel kloosters, kruisgangen en ook kerken verwoest of ontmanteld. Richelieu!! Jammer. Maar logisch als de 'kerk' staat aan de kant van de adel en de rijken. Fraaie gewelven met dikke zuilen met veel lisenen, (smalle ronde zuilen ertegenaan) en op drie hoogtes kapitelen met mens- en dierhoofden.
1051403a Rouen kathedraal interieur zuilen gewelf kapitelen 070618
1051414 Rouen kalthedraal interieur westzijde 070618
Image 29 of 30
1051414 Rouen kalthedraal interieur westzijde 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Enz. Zie andere foto's. De grote kerken, die we in Frankrijk bezochten zijn wat het interieur betreft nogal sober en somber. De Franse revolutie is daar grotendeels schuldig aan. Eind 18e eeuw zijn veel kloosters, kruisgangen en ook kerken verwoest of ontmanteld. Richelieu!! Jammer. In de 13e eeuwse zijkapellen van de zijbeuken zijn ook fraaie glas-in-loodramen. In het koor uit de 13e eeuw; hier evt. uit de 15e eeuw. Helaas weinig gegevens, ook niet op internet. Zicht op het westen met roosvenster.
1051414 Rouen kathedraal interieur westzijde 070618
1051401 Rouen kalthedraal interieur zuilen zijbeuk 070618
Image 30 of 30
1051401 Rouen kalthedraal interieur zuilen zijbeuk 070618
Rouen heeft een geweldige kathedraal in navolging van de nog grotere in Amiens. In 1145 besloot Hugo van Amiens om de romaanse kathedraal te verbouwen in een gotische stijl. Men begon deze grote verbouwing met de Tour Saint-Romain, de toren aan de noordkant van de westelijke façade. Enz. Zie andere foto's. De grote kerken, die we in Frankrijk bezochten zijn wat het interieur betreft nogal sober en somber. De Franse revolutie is daar grotendeels schuldig aan. Eind 18e eeuw zijn veel kloosters, kruisgangen en ook kerken verwoest of ontmanteld. Richelieu!! Jammer. Maar logisch ald de 'kerk' staat aan de kant van de adel en de rijken. Hier een kijkje door de kerk vvanaf de rechter ziljbeuk. Aparte kleuren door de glas-in-loodramen.
1051401 Rouen kathedraal interieur zuilen zijbeuk 070618
fotografie en copyright Tijs Huisman - ask for permission
Generated by jAlbum 14.1.10, Matrix 43.1