Album 916 Schaffhausen Münster
De romaanse Münster van Schaffhausen aan de Rijn   kerken    Kirchen    churches
DSC0288 Schaffhausen Münster toren 231015
DSC0288 Schaffhausen Münster toren 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. De kloostergang is er nog grotendeels.
Google maps
DSC0288 Schaffhausen Münster toren 231015
DSC0292 Schaffhausen Münster voorhal 231015
DSC0292 Schaffhausen Münster voorhal 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Ook altaren en zelfs orgel werden verwijderd. In 1594 huidige kansel; in 1751 werd de voorhal afgebroken. Huidige voorhal uit midden 19e eeuw. Laatste renovatie 1950-58. Torenrenovatie 1975-81. De kerk werd gebouwd in de stijl van het Hirsauer plan.
Google maps
DSC0292 Schaffhausen Münster voorhal 231015
DSC0293 Schaffhausen Münster voorhal epitafen 231015
DSC0293 Schaffhausen Münster voorhal epitafen 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Ook altaren en zelfs orgel werden verwijderd. In 1594 huidige kansel; in 1751 werd de voorhal afgebroken. Huidige voorhal uit midden 19e eeuw. In deze voorhal met 7 ronde bogen hangen nu epitafen van oude families uit Schaffhausen.
Google maps
DSC0293 Schaffhausen Münster voorhal epitafen 231015
DSC0296 Schaffhausen Münster kruisgang epitafen 231015
DSC0296 Schaffhausen Münster kruisgang epitafen 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. Vanuit de voorhal kom je in de kruisgang en het museum. Deze kruisgang (kloostergang) is de grootste in Zwitserland en stamt uit de 12e eeuw. Zuidvleugel uit 1496. De kloostertuin was van 1577 tot1874 begraafplaats voor families uit S. Uit die tijd stammen al deze epitafen, hier links.
Google maps
DSC0296 Schaffhausen Münster kruisgang epitafen 231015
DSC0297 Schaffhausen Münster kloostertuin 231015
DSC0297 Schaffhausen Münster kloostertuin 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Ook altaren en zelfs orgel werden verwijderd. In 1594 huidige kansel; in 1751 werd de voorhal afgebroken. Huidige voorhal uit midden 19e eeuw. Laatste renovatie 1950-58. Torenrenovatie 1975-81. De kerk werd gebouwd in de stijl van het Hirsauer plan.
Google maps
DSC0297 Schaffhausen Münster kloostertuin 231015
DSC0306 Schaffhausen Münster interieur koor 231015
DSC0306 Schaffhausen Münster interieur koor 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Ook altaren en zelfs orgel werden verwijderd. In 1594 huidige kansel; in 1751 werd de voorhal afgebroken. Huidige voorhal uit midden 19e eeuw. Laatste renovatie 1950-58. Torenrenovatie 1975-81. De kerk werd gebouwd in de stijl van het Hirsauer plan. Met 12 monolithische zuilen.
Google maps
DSC0306 Schaffhausen Münster interieur koor 231015
DSC0307 Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
DSC0307 Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. In het zuidelijke zijkoor nog enkele resten van de middeleeuwse wandschilderingen, o.a. de zgn. Credo-Fries met 12 medaillons die de 12 geloofsartikelen uitbeelden.
Google maps
DSC0307 Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
DSC0309 Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
DSC0309 Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. In het zuidelijke zijkoor nog enkele resten van de middeleeuwse wandschilderingen, o.a. de zgn. Credo-Fries met 12 medaillons die de 12 geloofsartikelen uitbeelden. B.v. schepping, doop door Johannes en kruisiging.
Google maps
DSC0309 Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
DSC0309a Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
DSC0309a Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. In het zuidelijke zijkoor nog enkele resten van de middeleeuwse wandschilderingen, o.a. de zgn. Credo-Fries met 12 medaillons die de 12 geloofsartikelen uitbeelden. B.v. schepping, doop door Johannes en kruisiging.
Google maps
DSC0309a Schaffhausen Münster zijkoor fresco's Credo-Fries 231015
DSC0310 Schaffhausen Münster oostelijke koorwand gals-in-loodramen wandtapijt 231015
DSC0310 Schaffhausen Münster oostelijke koorwand glas-in-loodramen wandtapijt 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. De oostelijke koorwand heeft drie moderne glas-in-loodramen van Carl Roesch uit 1958; ze tonen de verhoogde Salvator met engelenscharen. Het wandtapijt is van Lissy Funk uit Zürich met als thema het wereldgericht.
Google maps
DSC0310 Schaffhausen Münster oostelijke koorwand gals-in-loodramen wandtapijt 231015
DSC0310a Schaffhausen Münster oostelijke koorwand gals-in-loodramen wandtapijt 231015
DSC0310a Schaffhausen Münster oostelijke koorwand glas-in-loodramen wandtapijt 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. De oostelijke koorwand heeft drie moderne glas-in-loodramen van Carl Roesch uit 1958; ze tonen de verhoogde Salvator met engelenscharen. Het wandtapijt is van Lissy Funk uit Zürich met als thema het wereldgericht.
Google maps
DSC0310a Schaffhausen Münster oostelijke koorwand gals-in-loodramen wandtapijt 231015
DSC0310b Schaffhausen Münster oostelijke koorwand wandtapijt 231015
DSC0310b Schaffhausen Münster oostelijke koorwand wandtapijt 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. Het wandtapijt is van Lissy Funk uit Zürich met als thema het wereldgericht. Tekst uit Math. 25:40 - "Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan".
Google maps
DSC0310b Schaffhausen Münster oostelijke koorwand wandtapijt 231015
DSC0311 Schaffhausen Münster interieur kansel kandelaar orgel 231015
DSC0311 Schaffhausen Münster interieur kansel kandelaar orgel 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. Het interieur wordt gevuld met de kandelaar links van Silvio Mattioli, de kansel en orgel van Metzler & Söhnen uit 1957.
Google maps
DSC0311 Schaffhausen Münster interieur kansel kandelaar orgel 231015
DSC0312 Schaffhausen Münstertorenkapel doopvont 231015
DSC0312 Schaffhausen Münstertorenkapel doopvont 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. De kloostergang is er nog grotendeels. In de torenkapel een doopvont met een zilveren duif van Marcel Wille; en in de muur een glas-in-loodraam uit 1330/40 van de Dom van Augsburg. Van de aankondiging aan Maria.
Google maps
DSC0312 Schaffhausen Münstertorenkapel doopvont 231015
DSC0315 Schaffhausen Münster interieur 231015
DSC0315 Schaffhausen Münster interieur 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Ook altaren en zelfs orgel werden verwijderd. In 1594 huidige kansel; in 1751 werd de voorhal afgebroken. Huidige voorhal uit midden 19e eeuw. Laatste renovatie 1950-58. Torenrenovatie 1975-81. De kerk werd gebouwd in de stijl van het Hirsauer plan.
Google maps
DSC0315 Schaffhausen Münster interieur 231015
DSC0316 Schaffhausen Münster interieur orgel 231015
DSC0316 Schaffhausen Münster interieur orgel 231015
Schaffhausen is bekend vanwege de grootste watervallen van Europa. Maar ook de Zwitserse stad zelf is zeer interessant. Vlak bij de Rijn het complex van Münster en klooster zu Allerheiligen. De kerk werd ingewijd in 1095; het Benedictijner klooster al eerder in 1049. Na de reformatie opgeheven. Enz. Orgel van Metzler & Söhnen uit 1957.
Google maps
DSC0316 Schaffhausen Münster interieur orgel 231015